Pompy ciepła: Co to są i jak działają?

2023-09-11 By domzgloszenie.pl 0

Pompy ciepła: Co to są i jak działają?

Pompa ciepła jest innowacyjnym urządzeniem grzewczym, które wyróżnia się zdolnością do pozyskiwania energii cieplnej ze środowiska i przekazywania jej do instalacji centralnego ogrzewania oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. Co istotne, jest to ekologiczne źródło ciepła, które może wykorzystać nawet 75% energii ze źródeł naturalnych, przyczyniając się tym samym do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zastosowanie pomp ciepła

Pompy ciepła mają zastosowanie identyczne jak tradycyjne kotły gazowe lub opalane innymi źródłami energii. Wszystkie te urządzenia służą do podgrzewania nośnika ciepła, który następnie przekazuje ciepło do instalacji grzewczej, ogrzewając tym samym budynek. Różnicą kluczową jest sposób pozyskiwania tego ciepła. Kotły gazowe, olejowe czy węglowe korzystają z paliw kopalnych, co niestety wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Pompa ciepła natomiast czerpie energię ze środowiska naturalnego i, przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej, przetwarza ją na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Efektywność pracy pompy

Efektywność pracy pompy ciepła zależy od źródła energii, z którego czerpie ciepło. W ostatnich latach coraz popularniejsze stają się pompy ciepła typu powietrze-woda, które pobierają energię z powietrza nawet przy temperaturach sięgających -28°C.

W skrócie, głównym zadaniem pompy ciepła jest pozyskanie energii ze środowiska, jej przekształcenie, transport oraz dostarczenie ciepła do instalacji grzewczej, co nazywane jest przekazaniem energii z dolnego źródła do źródła górnego, zapewniając odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku.

Zalety pomp ciepła

Pompy ciepła są urządzeniami praktycznie bezobsługowymi, co oznacza, że nie generują znaczących kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo, ich cena jest wciąż konkurencyjna, a coraz więcej osób decyduje się na ich instalację. Z ekonomicznego punktu widzenia ważne jest również to, że nie trzeba przewidzieć dodatkowego miejsca na przechowywanie paliwa ani komina. Ponadto, pompy ciepła, będąc ekologicznym rozwiązaniem, mogą kwalifikować się do różnych form dofinansowania inwestycji.

Budynek na zgłoszenie firmy domnazgloszenie.pl

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła można podzielić na trzy główne rodzaje, zależnie od źródła energii:

  1. Pompy ciepła gruntowe: Pobierają ciepło z ziemi. Istnieją dwie główne odmiany: pompy ciepła z kolektorami poziomymi i pionowymi. Kolektory poziome są umieszczone stosunkowo płytko w gruncie, poniżej strefy zamarzania. Sondy pionowe to pojedyncze pętle rur umieszczone głęboko w ziemi, często na kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią. Pompy ciepła gruntowe charakteryzują się stabilną wydajnością niezależnie od temperatury zewnętrznej, ale mają wyższe koszty inwestycyjne.
  2. Pompy ciepła typu woda-woda: Wykorzystują ciepło wód gruntowych, co może wymagać pozyskania odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych.
  3. Pompy ciepła typu powietrze-woda: Najbardziej popularny rodzaj pomp ciepła, który wykorzystuje powietrze jako źródło energii. Ich montaż jest prostszy niż pomp gruntowych, ale efektywność spada wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz.

Pompy ciepła stanowią zrównoważowane i wydajne rozwiązanie grzewcze, przyczyniając się do ochrony środowiska i obniżając koszty eksploatacyjne budynków. Ich różnorodność typów pozwala dostosować je do różnych warunków i potrzeb użytkowników.

Przykładowe budynki w których można zastosować pompy ciepła